Op 14 februari 2019 wordt DigiCrowd gelanceerd. DigiCrowd is een consortium van Belgische bedrijven dat tegen eind 2019 de Belgische ondernemingsmarkt op de digitale Europese kaart wil zetten.

De ambitie is om 100.000 bedrijven te mobiliseren om hun digitale postbus te vervolledigen met elektronische facturen.

Onder het motto “the network always wins” werd ervoor gekozen om de krachten te bundelen om de ambitieuze plannen vorm te geven. Initiatiefnemers CodaBox, Sage, Wolters Kluwer en WinBooks willen bovendien de doelstelling van de overheid helpen waarmaken door samen een draagvlak voor digitalisering op ondernemersniveau te creëren.

Het DigiCrowd-project wil ondernemers & boekhouders in staat stellen om:

  • efficiënter (samen) te werken
  • de administratie te vereenvoudigen
  • een centrale en volledige documentenbibliotheek aan te leggen

Philippe De Backer, Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee: “Er worden in België elk jaar meer dan 1 miljard facturen verstuurd en verwerkt in boekhoudingen. Door al deze facturen digitaal te versturen en te verwerken kan er 3,4 miljard euro bespaard worden, kan het aantal slechte betalers en de gemiddelde duur van de betalingstermijnen dalen. Dat is een goede zaak voor onze economie. Bovendien daalt hierdoor ook de papieren administratieve rompslomp. We zijn verheugd dat Digicrowd digitale facturatie laagdrempelig maakt en breed wil uitrollen.

Vandaag wordt ongeveer 50% van de facturen als PDF-bijlage via e-mail verzonden. Deze verzendwijze maakt inderdaad gebruik van een digitaal kanaal voor de verzending, maar is minder geschikt om factuurgegevens makkelijk en foutloos in boekhoud-, betaal- of ERP-software te importeren. Een open gestructureerd formaat (UBL) biedt hiervoor een betere oplossing.

Via DigiCrowd willen de initiatiefnemers voornamelijk :

  • ondernemingen toegang geven tot de netwerken die hen toelaten om elektronische facturen met hun boekhouder uit te wisselen
  • het verzenden van elektronische facturen democratiseren
  • het UBL-formaat als standaard voor elektronische facturatie promoten

Per onderneming die beslist om haar facturen digitaal te versturen zal DigiCrowd een bedrag aan goede doelen schenken die ondernemerschap, digitalisering en sociale gelijkheid stimuleren.

Marie Costers, Managing Director CodaBox: “Sinds onze oprichting in 2011 spelen we een voortrekkersrol binnen onze sector, door technologieën te ontwikkelen die open en makkelijk te integreren zijn. Het DigiCrowd-initatief past dan ook perfect binnen onze filosofie en DNA.

Bij Sage zijn we altijd op zoek naar nieuwe partnerschappen en manieren om het leven van onze klanten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. Met DigiCrowd willen we Belgische ondernemingen de middelen geven om hun facturatie te digitaliseren, en er zo voor zorgen dat België niet achteropraakt in Europa“, verklaart Alex Dossche, Managing Director Sage Belux.

Ronny De Goedt, Managing Director TAA Wolters Kluwer België: “Digitalisering van documenten is een noodzakelijk eerste stap in de digitalisering van werkprocessen voor accountants en hun klanten. Deze technologie zal accountants toelaten hun klanten/ondernemers efficiënt en doeltreffend te bedienen en door te groeien tot een volwaardige business coach.

Pierre Borremans, Managing Partner WinBooks: “De digitalisatie is een enorme opportuniteit voor zowel ondernemingen als accountants. WinBooks investeert en ontwikkelt al reeds meer dan 15 jaar in die richting. Vandaag is Digicrowd één van de middelen die nodig zijn om ondernemingen en hun accountants mee te ondersteunen in die digitale verschuivingen, zodoende dat de digitalisatie zich sneller kan integreren in hun strategieën en hun organisaties.”

Meer informatie

DigiCrowd werd opgericht op initiatief van CodaBox in samenwerking met Sage, Wolters Kluwer en WinBooks.

CodaBox is een Leuvense scale-up die digitale oplossingen biedt voor meer dan 50% van de Belgische boekhouders en ondernemers. CodaBox maakt deel uit van Isabel Group, de grootste Belgische Fintech die een brede waaier aan bankoplossingen aan professionele gebruikers aanbiedt.

Sage is wereldleider in technologie voor het beheer van ondernemingen. Sage begeleidt de ontwikkeling van bedrijven, van start-up tot kleine en middelgrote onderneming, en heeft tot missie om ondernemers te bevrijden van administratieve lasten zodat ze kunnen focussen op hun corebusiness.

Wolters Kluwer Tax and Accounting Software maakt al meer dan twintig jaar businesssoftware voor kmo’s en boekhouders/accountants. We volgen de nieuwe wetsvoorstellen op de voet en integreren ze onmiddellijk in onze producten. Meer dan 4.000 Belgische boekhoud- en accountantskantoren én 14.000 kmo’s gebruiken onze software.

WinBooks is sinds 2000 een protagonist op de markt voor boekhoud- en beheersoftware die 100% Belgisch is. Sinds de oprichting is WinBooks toegewijd aan het anticiperen op de behoeften van zijn klanten door zich te focussen op nieuwe technologieën met twee leidmotieven: tijd winnen en het optimaliseren van de samenwerking tussen de accountant en zijn klanten.

Contact :

CODABOX
Tom Blight
Marketing Manager
M : +32 485 514 454
E: tom.blight@codabox.com
www.codabox.com

VADEMECOM
Vincent Morrens
Head of Media Relations
T : +32 (0)2.269.50.21
M : +32 (0)475.93.25.16
vm@vademecom.be
www.vademecom.be