E-invoicing bestaat uit de automatisering van het hele facturatie-proces, vanaf de uitgifte door de leverancier tot de betaling en de archivering door de klant.

Met andere woorden, eens het product of de dienst is geleverd, wordt de factuur zonder menselijke tussenkomst aangemaakt en verzonden. Aan de andere kant wordt ze op dezelfde manier ontvangen en verwerkt, dankzij beveiligde informaticatools en -processen.

Lees meer op: https://efactuur.belgium.be/nl/article/e-facturering-wat-houdt-het-precies