News

DigiCrowd in de kijker op e-invoicing seminarie van de Europese Unie

Op 24 november 2020 stelde onze collega Jurgen Soetaert het DigiCrowd-initiatief voor aan een panel van Europese beleidsmakers uit de private en publieke sector.

Tijdens dit online seminarie van het CEF werd DigiCrowd voorgesteld als één van de Europese voorbeeld-initiatieven op vlak van digitale facturatie.

Het doel van dit event was simpel. De deelnemers helpen om de lokale en nationale adoptie van e-invoicing binnen het KMO-segment te helpen versnellen.

Naast het Belgische voorbeeld, werden ook de succesvolle initiatieven uit Zweden en Roemenië gedeeld.

Charles Bryant, secretaris-generaal van EESPA, de European E-invoicing Service Providers Association, sloot de sessie af en bevestigde dat de individuele initiatieven binnen de verschillende lidstaten de democratisering van digitale facturatie binnen de EU verder versnellen.

Hij voegde eraan toe, dat de samenwerking tussen de verschillende (internationale) service providers – zoals dit binnen DigiCrowd gebeurt – van cruciaal belang is om digitale facturatie succesvol uit te rollen binnen de volledige unie.

Het CEF deed een warme oproep aan alle lidstaten om digitale facturatie voor bedrijven te verplichten. Een oproep die wij alleen maar kracht kunnen bijzetten.

Bekijk hieronder de bijdrage van onze collega Jurgen.

Pagero sluit zich aan bij DigiCrowd om e-facturatie in België te vergemakkelijken

Nieuwe samenwerking biedt geautomatiseerde oplossingen voor snellere adoptie in B2B-markt

Pagero, een internationale e-document service provider, kondigt vandaag een strategische samenwerking aan met CodaBox, een dochteronderneming van de Belgische fintech Isabel Group. Deze overeenkomst stelt bedrijven in het Pagero-netwerk in staat om e-facturen uit te wisselen met Belgische bedrijven en hun accountants in de DigiCrowd-community.

Via CodaBox en medeoprichters Sage, Wolters Kluwer en Winbooks bereikt DigiCrowd meer dan 75% van de Belgische B2B-markt. De belangrijkste doelstelling van het initiatief is het promoten van e-facturatie in België. Met de toevoeging van Pagero-klanten aan de community breidt DigiCrowd het snel-groeiende aantal ontvangers van e-facturen verder uit.

De klanten van Pagero zijn voornamelijk multinationals. Ze zullen zich aansluiten op het DigiCrowd-netwerk via de digitale facturatiedienst van CodaBox. Deze dienst levert facturen af via Peppol, het internationale netwerk voor de veilige uitwisseling van gestandaardiseerde digitale documenten. Het laat gebruikers toe om digitale UBL-facturen rechtstreeks af te leveren aan KMO’s en hun boekhoudkantoren in België.

Als toonaangevende Peppol Service Provider zal Pagero samenwerken met DigiCrowd om B2B e-facturatie in België te versnellen.

“Het is geweldig om deel uit te maken van de DigiCrowd-community en zo onze aanwezigheid en ons netwerk in België te versterken. We zijn zeer onder de indruk van de snelheid waarmee deze community groeit”, zegt Managing Director Fredrik Rosenqvist van Pagero Belgium.

“Deze samenwerking zorgt ervoor dat nog meer bedrijven zich bij onze community zullen aansluiten. Een wereldspeler als Pagero die voor DigiCrowd en CodaBox kiest, bevestigt dat we op de goeie weg zijn om e-facturatie binnen ieders bereik te brengen. “, zegt Marie Costers, Managing Director bij CodaBox.

Over CodaBox (Isabel Group)

Sinds 2011 helpt CodaBox accountants met het vereenvoudigen en versnellen van financiële processen. Rekeninguittreksels, loondocumenten en facturen worden gedigitaliseerd en afgeleverd in de software van de accountant. Zo helpt CodaBox meer 3.300 boekhouders met het stroomlijnen van hun administratie. Meer dan 9.500 ondernemingen werken met VOILA, de digitale facturatie-dienst van CodaBox. Het bedrijf heeft 65 enthousiaste collega’s. Het is een dochteronderneming van Isabel Group, de grootste fintech in België.

www.codabox.be

About DigiCrowd

DigiCrowd is een initiatief van CodaBox, Sage, Wolters-Kluwer en Winbooks dat onder het motto “The Network Always Wins” e-facturatie in België promoot. Ondernemingen genieten via DigiCrowd van een eenvoudige toegang tot een snelgroeiend netwerk. Sinds de oprichting in 2019 engageerden 40 verzenders zich om hun facturen automatisch in UBL-formaat te verzenden. Sinds begin 2020 werden er meer dan 200.000 e-facturen afgeleverd. DigiCrowd wil tevens de doelstellingen van de overheid helpen waarmaken door samen een draagvlak voor digitalisering op ondernemersniveau te creëren.

www.digicrowd.be

Digicrowd-consortium zet in op doorbraak e-invoicing

Krachtenbundeling tussen CodaBox, Sage, WinBooks en Wolters Kluwer

Isabel-dochter CodaBox en de software vendors Sage, WinBooks en Wolters Kluwer staan aan de wieg van Digicrowd. Bedoeling van het consortium is de doorbraak van e-invoicing af te dwingen. Daarvoor kan het initiatief terugvallen op de bestaande CodaBox- en PEPPOL-netwerken. DigiCrowd haalt de koudwatervrees voor elektronisch factureren weg door alle techniciteit, complexiteit en onwetendheid uit het proces weg te halen, stellen de initiatiefnemers unaniem. Opzet van Digicrowd is tegen het jaareinde 100.000 bedrijven te mobiliseren om hun digitale brievenbus met elektronische facturen te vervolledigen. Tot eind dit jaar kunnen ondernemingen gratis instappen.

Bekend is dat e-invoicing in België (te) traag op gang komt. “In 2017 werd 50% van de facturen in dit land nog op papieren drager verzonden. 45% vond via elektronische weg zijn bestemming in PDF-formaat als bijlage in een e-mail bestand, amper 5% van de facturen kon echt als elektronisch worden bestempeld. Zodoende vertoont België een duidelijke achterstand ten opzichte van andere Europese landen”, weet Sander Gansbeke, sales director WinBooks.

Ronny De Goedt, managing director Tax & Accounting bij Wolters Kluwer Belgium, schrijft die ontoereikende prestatie toe aan de techniciteit en de complexiteit die de wereld van e-invoicing domineert. “Er heerst in de Belgische markt een wildgroei aan bronformaten, doelformaten en verspreidingskanalen. Dat maakt het voor de accountant en ondernemer heel erg moeilijk om het overzicht te behouden. Nochtans speelt het bij e-invoicing geen enkele rol met welk boekhoudpakket of welke software vendor wordt gewerkt. Elektronische facturatie heeft per definitie te maken met uitwisseling van informatie over een open platform dat over de applicaties heen loopt”.

Digitalisering en automatisering zorgen ervoor dat de e-factuur bij de accountant en KMO worden afgeleverd om die vervolgens op een geautomatiseerde manier in de boekhouding te verwerken”, benadrukt Alex Dossche, ceo SAGE Belgium.

Standaardisatie-initiatief

Bedoeling van Digicrowd is met een aantal grote spelers een standaardisatie-initiatief op te zetten dat een zo breed mogelijk draagvlak creëert voor zowel de verzenders van elektronische facturen als de bestemmelingen. Op vandaag ontbreekt een dergelijk eco-systeem met voldoende kritieke massa. De software vendors binnen Digicrowd, hoewel rechtstreekse concurrenten, begeven zich gezamenlijk op het pad van de evangelisatie met de steun van CodaBox, sinds 2016 onderdeel van Isabel Group. CodaBox bouwde in de voorbije zes jaar – samen met ZOOMIT dat vorig jaar in eerstgenoemde werd ingekapseld – een netwerk uit van inmiddels 150.000 geconnecteerde ondernemingen, met als bedoeling de aflevering in digitale vorm van rekeningsuittreksels ter integratie in de achterliggende boekhoudoplossing en van loonfiches. Naast de CODA-dienst verzorgt CodaBox ook de SODA-service dat in de automatisering van de overdracht van sociale documenten ten gunste van de werknemer en werkgever voorziet.

Digicrowd is geen brievenbus, noch een nieuw platform”, benadrukt Marie Costers, managing director CodaBox. “Digicrowd is gebaseerd op de reeds bestaande connectiviteit tussen CodaBox en de ERP/boekhoudpakketten”. Via PEPPOL, een internationaal netwerk voor het faciliteren van e-procurement en e-invoicing, koppelen we naar de verzenders toe. Als open systeem biedt Digicrowd zodoende een volledigeketen, op basis van XML-technologie, die op een gestructureerde manier wordt doorlopen. Elk bedrijf, zelfs een eenmanszaak, kan zodoende zijn e-facturen ophalen dan wel verzenden, zonder bijkomende kosten, ongeacht de applicaties of de IT-omgeving waarbinnen hij werkt (on-line, off-line, Office-applicatie, on-premise server, …). Enige voorwaarde is dat hij op de dienst “Aankoopfacturen” van het My CodaBox-platform is aangemeld. Dat kan tot eind dit jaar gratis”, wordt daaraan toegevoegd. “Vergelijk het met de communicatie tussen twee verschillende e-mail applicaties. Vanuit Microsoft-omgeving kan je net zo goed elektronische berichten naar een bestemmeling in Google-omgeving versturen. Kortom, Digicrowd haalt alle complexiteit weg uit de relatie tussen boekhouder en klant en tussen de ondernemingen onderling”, benadrukt Ronny De Goedt.

UBL als standaardformaat

Eén standaard, ook op Europees vlak, is nodig om e-facturatie succesvol uit te bouwen”, meent Sander Gansbeke. Digicrowd zet dan ook volop in op de UBL (Universal Business Language)-standaard op basis van XML, dat dan weer gebruik maakt van ebXML Core Components. “Door gebruik te maken van één enkele standaard, zullen we de verwarring in het bedrijfsleven ten aanzien van e-invoicing weghalen. Overigens is maximale interconnectiviteit pas mogelijk indien met één enkele standaard wordt gewerkt, dit onafhankelijk het achterliggende platform. Precies die insteek maakt een initiatief als Digicrowd zo uniek en toegankelijk voor ondernemers”, zo nog de sales director.

Multiplicator-effect

De accountants die vandaag met één van de boekhoudapplicaties van de drie software vendors en mede-oprichters van Digicrowd werken, connecteren momenteel met 750.000 à 800.000 eindklanten. Op een totaal van zowat 1 miljoen BTW-nummers in België ligt hun penetratiegraad bijgevolg bijzonder hoog. Gekoppeld met de technologische infrastructuur van CodaBox komt derhalve een breed netwerk binnen bereik waarop e-facturatie als bijkomende dienstenlaag kan kapitaliseren. “We hopen tegen het jaareinde zo’n 100.000 Belgische bedrijven, van alle dimensies, uit het partnernetwerk met Digicrowd te koppelen”, onthult Marie Costers.

Als initiatief staat Digicrowd open voor bijkomende partners. Daarbij beperkt de actieradius zich niet tot vendors van boekhoud- en ERP-software, maar richt men zich eveneens tot andere software vendors, sociaal secretariaten, nutsmaatschappijen, financiële instellingen en grondstoffenleveranciers allerhande. Intussen houdt Digicrowd ook de lijnen naar de overheid open. Zo levert het Mercurius-platform, dat alle overheden voor e-invoicing ontsluit, vooralsnog niet de verhoopte resultaten op en lijkt elke gewest zowat zijn eigen regels te hanteren. “Met Digicrowd hopen we ook aan de overheid het bewijs te leveren van een succesvol eco-systeem voor elektronische facturatie”, laat Sander Gansbeke zich ontvallen. “Als kernland in Europa is het de taak van België om terzake het voortouw te nemen” luidt het. Samen met collega’s De Goedt en Dossche pleit hij derhalve voor het zo snel mogelijk verplicht maken van elektronische facturatie, net zoals Italië onlangs deed. “Verzenders gebruiken PEPPOL momenteel enkel om hun e-facturen naar de overheid te sturen. Het platform wordt nauwelijks gebruikt voor de B2B-markt. Wat dan weer zonde is van de investeringen en infrastructuur”, beseft Marie Costers.

Verzenders die nog niet via Peppol verzenden hoeven weliswaar niet te vrezen. “Het DigiCrowd initiatief wil ook de verzenders die nog niet op Peppol kunnen afleveren meenemen in het verhaal. Al dan niet in samenwerking met derde partijen zoeken we naar de snelste en eenvoudigste manier om de digitale factuur gegarandeerd bij de eindklant af te leveren”, voegt Sander Gansbeke er nog aan toe.

De software vendors ontkennen niet dat achterliggende bedoeling van Digicrowd ook is om bedrijven tot meer on-line boekhouden aan te zetten. Alex Dossche rekent alvast op een heuse landverschuiving tegen 2020. Al is het maar omwille van de verhoogde bedrijfsefficiëntie en kostenoptimalisering die het consortium binnen bereik brengt. Zo loopt de kostprijs van een factuur op papieren drager al gauw op tot 8 euro terwijl zijn elektronische variant amper 2 euro kost.

Consortium van Belgische bedrijven neemt voortrekkersrol op vlak van elektronische facturatie

Op 14 februari 2019 wordt DigiCrowd gelanceerd. DigiCrowd is een consortium van Belgische bedrijven dat tegen eind 2019 de Belgische ondernemingsmarkt op de digitale Europese kaart wil zetten.

De ambitie is om 100.000 bedrijven te mobiliseren om hun digitale postbus te vervolledigen met elektronische facturen.

Onder het motto “the network always wins” werd ervoor gekozen om de krachten te bundelen om de ambitieuze plannen vorm te geven. Initiatiefnemers CodaBox, Sage, Wolters Kluwer en WinBooks willen bovendien de doelstelling van de overheid helpen waarmaken door samen een draagvlak voor digitalisering op ondernemersniveau te creëren.

Het DigiCrowd-project wil ondernemers & boekhouders in staat stellen om:

  • efficiënter (samen) te werken
  • de administratie te vereenvoudigen
  • een centrale en volledige documentenbibliotheek aan te leggen

Philippe De Backer, Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee: “Er worden in België elk jaar meer dan 1 miljard facturen verstuurd en verwerkt in boekhoudingen. Door al deze facturen digitaal te versturen en te verwerken kan er 3,4 miljard euro bespaard worden, kan het aantal slechte betalers en de gemiddelde duur van de betalingstermijnen dalen. Dat is een goede zaak voor onze economie. Bovendien daalt hierdoor ook de papieren administratieve rompslomp. We zijn verheugd dat Digicrowd digitale facturatie laagdrempelig maakt en breed wil uitrollen.

Vandaag wordt ongeveer 50% van de facturen als PDF-bijlage via e-mail verzonden. Deze verzendwijze maakt inderdaad gebruik van een digitaal kanaal voor de verzending, maar is minder geschikt om factuurgegevens makkelijk en foutloos in boekhoud-, betaal- of ERP-software te importeren. Een open gestructureerd formaat (UBL) biedt hiervoor een betere oplossing.

Via DigiCrowd willen de initiatiefnemers voornamelijk :

  • ondernemingen toegang geven tot de netwerken die hen toelaten om elektronische facturen met hun boekhouder uit te wisselen
  • het verzenden van elektronische facturen democratiseren
  • het UBL-formaat als standaard voor elektronische facturatie promoten

Per onderneming die beslist om haar facturen digitaal te versturen zal DigiCrowd een bedrag aan goede doelen schenken die ondernemerschap, digitalisering en sociale gelijkheid stimuleren.

Marie Costers, Managing Director CodaBox: “Sinds onze oprichting in 2011 spelen we een voortrekkersrol binnen onze sector, door technologieën te ontwikkelen die open en makkelijk te integreren zijn. Het DigiCrowd-initatief past dan ook perfect binnen onze filosofie en DNA.

Bij Sage zijn we altijd op zoek naar nieuwe partnerschappen en manieren om het leven van onze klanten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. Met DigiCrowd willen we Belgische ondernemingen de middelen geven om hun facturatie te digitaliseren, en er zo voor zorgen dat België niet achteropraakt in Europa“, verklaart Alex Dossche, Managing Director Sage Belux.

Ronny De Goedt, Managing Director TAA Wolters Kluwer België: “Digitalisering van documenten is een noodzakelijk eerste stap in de digitalisering van werkprocessen voor accountants en hun klanten. Deze technologie zal accountants toelaten hun klanten/ondernemers efficiënt en doeltreffend te bedienen en door te groeien tot een volwaardige business coach.

Pierre Borremans, Managing Partner WinBooks: “De digitalisatie is een enorme opportuniteit voor zowel ondernemingen als accountants. WinBooks investeert en ontwikkelt al reeds meer dan 15 jaar in die richting. Vandaag is Digicrowd één van de middelen die nodig zijn om ondernemingen en hun accountants mee te ondersteunen in die digitale verschuivingen, zodoende dat de digitalisatie zich sneller kan integreren in hun strategieën en hun organisaties.”

Meer informatie

DigiCrowd werd opgericht op initiatief van CodaBox in samenwerking met Sage, Wolters Kluwer en WinBooks.

CodaBox is een Leuvense scale-up die digitale oplossingen biedt voor meer dan 50% van de Belgische boekhouders en ondernemers. CodaBox maakt deel uit van Isabel Group, de grootste Belgische Fintech die een brede waaier aan bankoplossingen aan professionele gebruikers aanbiedt.

Sage is wereldleider in technologie voor het beheer van ondernemingen. Sage begeleidt de ontwikkeling van bedrijven, van start-up tot kleine en middelgrote onderneming, en heeft tot missie om ondernemers te bevrijden van administratieve lasten zodat ze kunnen focussen op hun corebusiness.

Wolters Kluwer Tax and Accounting Software maakt al meer dan twintig jaar businesssoftware voor kmo’s en boekhouders/accountants. We volgen de nieuwe wetsvoorstellen op de voet en integreren ze onmiddellijk in onze producten. Meer dan 4.000 Belgische boekhoud- en accountantskantoren én 14.000 kmo’s gebruiken onze software.

WinBooks is sinds 2000 een protagonist op de markt voor boekhoud- en beheersoftware die 100% Belgisch is. Sinds de oprichting is WinBooks toegewijd aan het anticiperen op de behoeften van zijn klanten door zich te focussen op nieuwe technologieën met twee leidmotieven: tijd winnen en het optimaliseren van de samenwerking tussen de accountant en zijn klanten.

Contact :

CODABOX
Tom Blight
Marketing Manager
M : +32 485 514 454
E: tom.blight@codabox.com
www.codabox.com

VADEMECOM
Vincent Morrens
Head of Media Relations
T : +32 (0)2.269.50.21
M : +32 (0)475.93.25.16
vm@vademecom.be
www.vademecom.be

Go to Top